• Thông dụng

  Danh từ

  Two
  số hai
  number two

  Tính từ

  Double
  tôi bằng hai tuổi anh
  I am double your age

  Xây dựng

  Nghĩa chuyên ngành

  dangerous
  harm

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  bi
  double
  dual
  duplex

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  double
  cull
  tear

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X