• Thông dụng

  Danh từ.

  Rope
  đánh chão
  to plait a rope
  dai như chão rách dai như giẻ rách
  lengthy, dull as ditch water

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X