• Thông dụng

  Tính từ

  Torn
  giấy rách
  a torn piece of paper

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  tear
  băng rách
  tear tape
  chỗ rách nhiệt
  hot tear
  sự bắt đầu bị rách
  tear initiation
  sự lan rộng chỗ rách
  tear propagation
  sự mòn rách
  wear and tear
  sự rách dòng
  line tear
  sự rách đáy
  bottom tear
  vết rách nhiệt
  hot tear
  độ bền chống rách
  tear persistance
  độ bền chống rách
  tear persistance
  độ bền chống rách
  tear strength
  độ bền rách
  tear persistance
  độ bền rách
  tear strength
  incise
  kerf
  kirve
  nick
  rut
  serrate

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  crimp

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X