• Thông dụng

  Danh từ

  Tea
  hái chè
  to pluck tea leaves
  pha chè
  to make tea.
  Sweetened porridge (made of glutinous rice, bean..)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X