• Thông dụng

  Danh từ.

  Phase, stage.
  điện ba pha
  three phase electricity.
  Danh từ.
  head-light; head-lamp; searchlight.

  Động từ.

  To mix; to mingle; to add.
  pha màu
  to mix colours
  To make, to draw.
  pha phê
  to make coffee.

  Tính từ.

  Miscellaneons,
  làm pha nhiều việc
  to do miscellaneous work.

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  adding
  admix
  adulterate
  blend
  dash
  mix
  phasal
  stage
  ferry
  ferry-boat
  ferry-steamer
  passage boast
  pontoon
  raft

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  brew
  ferry boat

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X