• Thông dụng

  Danh từ

  Twelfth month, last month
  tiết một chạp
  the eleventh and twelfth month period
  (đi với giỗ tết) Ancestors' worship
  ngày giỗ ngày chạp
  death anniversary days, ancestor-worshipping days

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X