• Thông dụng

  Tính từ

  Unsteady, unstable, cranky
  giừơng chật chưỡng
  the bed is cranky
  Như chất chưởng

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X