• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  current mode
  mạch logic chế độ dòng
  current mode logic
  mạch logic chế độ dòng
  current-mode logic (TML)
  mạch lôgic chế độ dòng
  CML (current-mode logic)
  line mode
  sự chuyển đổi chế độ dòng
  line mode switching
  stream mode

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X