• Thông dụng

  Tính từ

  Squatting (sitting position)
  ngồi chỏn hỏn trên ghế
  to be squatting on a chair

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X