• Thông dụng

  Danh từ

  Broom
  chổi rơm
  a straw broom
  Brush
  chổi than
  a carbon brush
  chổi cùn rế rách
  odds and ends

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X