• Thông dụng

  Động từ

  To wait
  chờ bạn
  to wait for one's friend
  chờ tàu
  to wait for one's train

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X