• Thông dụng

  Danh từ

  Friend, fellow, comrade
  bạn chiến đấu
  comrade-in-arms, companion-in-arms
  chọn bạn chơi
  one must choose one's friend
  phân biệt ta bạn thù
  to make a difference between ourselves, our friends and our enemies
  nước bạn
  a friendly country
  bạn trăm năm
  spouse, husband or wife (for bad and for good)
  làm bạn
  to marry each other, to become man and wife
  hai người làm bạn với nhau đã được một con
  they married (each other) and have got a child
  bạn con
  first cousins
  làm bạn với
  to make friends with
  làm bạn với người tốt
  to make friends with good people

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X