• Thông dụng

  Động từ
  To be pregnant, to be with child, to be in the family way (người); to be with young (thú)
  Phó từ
  chưa
  chưa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X