• Thông dụng

  Phó từ

  Yet, not yet
  chưa ai tới cả
  nobody has come yet
  chưa bao giờ
  never before
  ăn chưa no
  not to have eaten one's fill yet
  mười hai giờ rồi đi ngủ chưa
  it is 12, are you going to bed yet?
  (Particle used in question tags, asking for affirmation)
  tai hại chưa trời mưa rồi
  it is disastrous, isn't it ? It has started raining
  lạ chưa kìa đến giờ này không thấy anh ấy đến
  it is strange, isn't it, that he has not turned up at this late hour
  chưa ráo máu đầu
  to be still a chicken

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X