• Thông dụng

  Danh từ

  String
  chuỗi ngọc
  a string of pearls
  một chuỗi tiền xu
  a string of coins
  Succession, round, peal
  chuỗi ngày thơ ấu
  a succession (round) of childhood days
  vang lên những chuỗi cười
  to ring with peals of laughter
  Series

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X