• Thông dụng

  Danh từ. gem; precious stone.

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  gem
  jade
  jewel
  pearl
  chất tạo thành ngọc trai
  mother-of-pearl
  sơn mica màu ngọc
  pearl-mica paint
  sơn mica ngọc pha
  crystal-pearl mica paint
  tup ngọc trai
  pearl sinter
  đèn ngọc trai
  pearl lamp

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X