• Thông dụng

  Tính từ

  Twisted, crooked, winding
  cây cong queo
  a twisted tree
  đường núi cong queo
  a winding mountain track

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X