• Thông dụng

  Danh từ

  Tree, plant
  cây thuốc
  a medicinal plant
  cây ăn quả
  a fruit-tree
  cây leo
  a climbing plant, a climber
  cây tre
  the bamboo tree
  cây nấm
  a mushroom
  chuối chín cây
  bananas ripened on the tree
  ăn quả nhớ kẻ trồng cây
  when eating the fruit of a tree, remember who planted it
  Used for denoting a unit of things resembling a tree in shape
  cây cột
  a pillar
  cây nến
  a candle
  cây rơm
  a haystack
  Wood, timber
  mua cây đóng bàn ghế
  to buy wood and make furniture
  Swell
  anh ta một cây kể chuyện
  he is a swell at telling stories
  Kilometer
  còn ba cây nữa đến nơi
  another three kilometers and we'll arrive
  cây nhà vườn
  home-grown, home-made

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X