• Thông dụng

  Động từ.

  To paste; to stick; to glue.
  khẩu hiệu dán trên tường
  A banner stick on the wall. To rivet.

  Xây dựng

  Nghĩa chuyên ngành

  gradual

  Y học

  Nghĩa chuyên ngành

  ectasia
  passage

  Điện tử & viễn thông

  Nghĩa chuyên ngành

  expansion

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  adhere
  affix
  agglutinate
  attach
  bond
  cement
  coat
  glue
  glue (together)
  glued
  glued laminated panel
  paste
  paste (computer file ~)
  stem
  stick
  array
  frame
  lattice
  layup
  principal
  rack
  truss
  jar
  carry off
  conduct
  conduction
  leading
  tap

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  glue
  stick
  rack
  subject

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X