• Thông dụng

  Danh từ

  Shop; store
  hiệu sách
  book shop
  Sign; signal; mark
  chuông báo hiệu
  signal bell
  nhãn hiệu
  trade-mark

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X