• Thông dụng

  Động từ.
  to laminate; to make thinner

  Động từ.

  To inlay.
  áo dát vàng
  a gold-inlaid shirt.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X