• Thông dụng

  Danh từ

  (địa lý) Austria
  người áo
  Austrian
  Jacket, coat, tunic, dress, gown
  mặc áo lông
  to wear (put on) a fur coat
  áo rách khéo hơn lành vụng may
  a well-mended old jacket is better than an ill-stitched new one
  Case, wrapping
  áo gối
  pillow-case
  Crust, coat
  viên thuốc bọc lớp đường làm áo viên thuốc bọc đường
  a pill with a sugar coat, a sugar-coated pill
  Cloak, cover
  bọn phản động khoác áo tôn giáo
  reactionaries wearing the cloak of religion
  vạch áo cho người xem lưng
  to cry stinking fish
  áo bỏ thùng, áo bỏ trong quần
  shirt tucks into pants

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X