• Thông dụng

  Danh từ.

  Rope; cord; wire; string.
  dây điện
  electric wire. (Anat) chord; cord.
  dây
  the spinal chord.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X