• Thông dụng

  Động từ

  To hush up; to suppress
  dìm một việc xấu
  To hush up a scandal
  To lower by trick; to press down
  dìm giá
  To lower prices by tricks

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X