• Thông dụng

  Danh từ
  business, affair
  job, work
  incident, occurence
  matter

  Ô tô

  Nghĩa chuyên ngành

  job

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  business
  bảo hiểm chuyên gián đoạn công việc làm ăn
  business interruption insurance
  bắt đầu lại, khôi phục công việc kinh doanh
  resume the business
  bữa ăn trưa bàn việc làm ăn
  business lunch
  công việc chưa hoàn thành
  outstanding business
  công việc gửi bán
  consignment business
  công việc làm ăn phát đạt
  land office business
  công việc làm ăn độc một người
  one-man business
  công việc linh tinh
  miscellaneous business
  công việc thương mại
  commercial business
  công việc thường ngày
  business routine
  ngày không làm việc
  non business days
  ngày làm việc
  business day
  ngày làm việc
  business days
  nghiệp vụ bình thường, việc làm ăn ổn định
  regular business
  ngoài giờ làm việc
  out of business
  nói việc làm ăn
  talk business
  nói việc làm ăn
  talk business (to...)
  sự chạy đều công việc
  smooth running of business (the...)
  sự nhạy đều công việc
  smooth running of business
  việc (giao dịch) bất chính
  funny business
  việc buôn bán ế ẩm
  business is dad
  việc buôn bán lẻ
  retail business
  việc kinh doanh lãi
  lucrative business
  việc kinh doanh không lời
  profitless business
  việc kinh doanh lẻ
  retail business
  việc kinh doanh suy sụp
  shaky business
  việc làm ăn bạc tỉ
  multibillion business
  việc làm ăn bạc triệu
  multimillion business
  việc làm ăn lãi
  money making business
  việc làm ăn lời
  profitable business
  việc làm ăn cố định
  regular business
  việc làm ăn không thường xuyên
  non-recurring business
  việc làm ăn sinh lợi
  lucrative business
  việc làm ăn trôi chảy
  land office business
  việc mua bán chưa kết
  outstanding business
  việc mua bán kỳ hạn
  futures business
  việc mua bán ủy thác
  consignment business
  việc mua của người bán lẻ
  buying in retail business
  địa chỉ nơi làm việc
  business address

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X