• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  continuation line
  continuation link
  continuous current
  khả năng tải dòng liên tục
  continuous current carrying capacity
  continuous flow

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X