• Thông dụng

  Tính từ

  Odd
  chục người
  There were a ten odd people

  Xây dựng

  Nghĩa chuyên ngành

  attend

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  abundant
  available
  liberal
  more
  odd
  persistence
  remanent
  residual
  residuary
  superfluous
  surplus

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  excess
  extra
  residual
  residuary
  attend
  enter

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X