• Thông dụng

  Danh từ.

  Form; shape.
  giả dạng
  to disguise oneself.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X