• Thông dụng

  Động từ. to beat.
  dâu như dần
  to suffer as if one had been beaten.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X