• Thông dụng

  Overflow.
  Mưa suối dềnh lên
  Because of heavy rains, the spring overflowed.
  Bounce up.
  Gỗ dềnh lên trên gợn sóng
  The logs of wood bounced up on the crest of the waves.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X