• Thông dụng

  Danh từ

  Occasion; chance; opportunity
  lỡ dịp
  to miss the opportunity

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X