• Thông dụng

  Động từ

  To clear; to arrange; to put in order
  dọn đồ đạc
  to put one's furniture in order
  To lay; to set up
  dọn tiệc đãi khách
  to lay the table for guests
  To move
  dọn nhà
  to move house

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X