• Thông dụng

  Danh từ

  Effective
  diệu kế
  very effective trick
  diệu dương oai
  show off strength

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X