• Thông dụng

  Danh từ

  Waist
  eo lưng ong
  wasp waist

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  channel
  isthmus
  strait

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X