• Thông dụng

  Danh từ.

  Back.
  tôi chỉ thấy lưng của nàng thôi
  I only saw her back.
  lưng chừng
  half-way.

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  dorsal
  dạng phía sau lưng
  dorsal aspect
  nhân lưng của dây thần kinh phế vị
  dorsal nucleus or vagus nerve
  phản xạ lưng
  dorsal reflex
  tĩnh mạch lưng lưỡi
  dorsal vein of tongue
  dorsum
  back
  cái tựa lưng
  back rest
  bán gai lưng
  semispinal muscle of back
  lưng đài
  longissimus muscle of back
  giáp lưng
  back-to-back
  góc mài hớt lưng
  back-off clearance
  hớt lưng (máy)
  back off
  kề lưng
  back-to-back
  kết nối lưng với lưng ([[]] máy [[]])
  Back-to-Back Connection (BBC)
  lớp ốp lưng
  back lining
  lớp ốp lưng
  backlining or back lining
  lưng ghế tựa
  seat back
  lưng sưởi
  chimney back
  lưng phẳng
  flat back
  lưng tường
  back of wall
  lưng vòm
  back of arch
  lưng vuông
  square back
  lưng đối lưng
  back to back
  mặt lưng của vành bánh xe
  back tyre face
  mặt phẳng lưng dụng cụ
  tool back plane
  mối hàn lưng
  back-side welded joint
  nhà tựa lưng vào nhau
  back-to-back houses
  sống núi lưng ngựa
  horse back
  sự gia tốc lưng-ngực
  back-to-chest acceleration
  sự hớt lưng
  back-off
  sự in kề lưng
  back-to-back printing
  sự mài hớt lưng
  back-off clearance
  tấm lưng
  back-plane
  thư tín dụng giáp lưng
  Letter of credit, Back to back
  tiện hớt lưng
  back off
  ván lưng xiên
  skew back
  đá lưng cừu
  sheep back rock
  đấu lưng
  back-to-back connected
  đấu lưng nhau
  back-to-back
  đấu lưng nhau (mạch)
  back to back
  đi-ốt đấu lưng
  back to back diode
  được nối lưng
  back-to-back connected

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X