• Thông dụng

  (từ cũ; nghĩa cũ, văn chương) Graceful feel (of a beautiful Woman).
  Gót sen thoăn thoắt dạo ngay mái tường Nguyễn Du
  Graceful ffeet were briskly strollinng along the wall.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X