• Thông dụng

  Danh từ

  Antlers
  gạc nai
  horn of a stag
  Crotch
  gạc cây
  crotch of a tree

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X