• Thông dụng

  Strict, severe, harsh.
  Thúc nợ gắt gao
  To dun with harshness.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X