• Thông dụng

  (cũng nói gặng hỏi) Question closely (until one gets an answer...)
  gặng mãi mới chịu nói
  He only spoke after a very close questioning.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X