• Thông dụng

  Danh từ

  Gas; accelerator
  nhấn ga đạp ga
  to accelerate
  Station; railway-station; depot
  xếp ga
  station-master
  drape

  Hóa học & vật liệu

  Nghĩa chuyên ngành

  jig

  Xây dựng

  Nghĩa chuyên ngành

  install
  chicken

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  fuel
  gallium
  petrol
  stage
  station

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  depot
  gas
  station
  fowl

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X