• Thông dụng

  Greasy.
  Tay nhờn những dầu máy
  To have ones greasy with lubricant.
  Như lờn Behave with familiarity

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X