• Y học

  Nghĩa chuyên ngành

  linked gene
  gen liên kết giãnh
  sex-linked gene

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X