• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  open-type truss
  roof truss
  roofframe
  truss
  giàn rỗng ba khớp
  bailey truss
  giàn rỗng ba khớp
  barn truss

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X