• Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  bid price
  đơn đấu giá bỏ thầu
  bid price quotation
  tender price

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X