• Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  free of board
  giá giao lên tàu do tàu hiệu...vận chuyển
  free of board per s/s
  giá giao lên tàu san hàng
  free of board and trimmed
  price free on board

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X