• Xây dựng

  Nghĩa chuyên ngành

  piece rate
  phương pháp giá khoán
  piece-rate system

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  drilling tripod
  gallows
  headframe

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  lump-sum price

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X