• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  back-to-back
  thư tín dụng giáp lưng
  Letter of credit, Back to back

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X