• Thông dụng

  Động từ

  To keep; to guard; to retain; to hold; to maintain
  giữ thuận với người nào
  to hold in with someone

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  arrest
  clamp
  confine
  grip
  hold
  keep
  keeper
  maintain
  monopolize
  mount
  occupy
  retain
  retaining
  stop

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  abide
  bear
  deposit
  detention
  hold
  maintain

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X