• Thông dụng

  Phó từ

  Middle; among; midst
  ngay giữa đường
  right in the middle of the street

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X