• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  flow function
  hàm dòng biến đổi
  varied flow function
  stream function
  hàm dòng Stokes
  Stokes stream function

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X